Các phần mềm thông dụng hiện nay sử dụng để biên dịch và mô phỏng cho vi điều khiển, bạn có thể tìm thấy trong CD MCUs (ver3.0), ở đây, tôi cung cấp cho bạn những phần cần thiết nhất <Bạn nên sử dụng một phần mềm chuyên dụng giúp cho việc download được nhanh chóng>

+Tài liệu Ebooks tham khảo lập trình C cho Keil-uV3, tool c51 và c251:

bullet

Embedded C:  Michael J. Pont, © 2002 PEARSON EDUCATION LIMITED, ISBN: 0 201 79523 X.

bullet

C51 Primer, Chris Hills, © 1996-2002 Hitex (UK) Ltd.

+Một số trình soạn thảo, debug, compiler, simulate:

bullet

Keil-uV3 ( Hướng dẫn cài đặt - link download)

bullet

WIN IDE8051 ()

bullet

Micro C for Window ()

bullet

Flash Magic.()

bullet

Code Archtect ()

Nhớ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

 

+++Tôi không cung cấp các phần mềm này với mục đích thương mại!+++

           

[Lên đầu trang]

© 2005-2006 Bùi Trung Hiếu (http://www.khvt.com) Cập nhật lần cuối vào lúc 10:30:24 AM ngày 11-09-2006