CD: MCUs ver3.0

 

      Các phần mềm, sách tham khảo và một số tính năng thiết yếu khác cần thiết cho người muốn làm quen với vi điều khiển: họ P89 và ARM7 LPC2000 của Philips. Ra mắt bạn đọc trong vòng 1 tháng tới.

bullet Duyệt CD
bullet Giá CD: 149.000VND
bullet Đặt mua CD