VỀ CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KEIL FOR 8051

(uV3)
--------ЄψφψЭ--------

Cách viết C lập trình cho vi điều khiển (MCU) với chương trình Keil thật ra cũng không phức tạp, bạn có thể tham khảo các Files Help của thư mục cài đặt ../c51/HLP/... để có hướng dẫn chi tiết của nhà sản xuất, hoặc vào trang web của Keil: http://www.keil.com sẽ có sự giúp đỡ của cộng đồng sử dụng.

Bài viết dưới đây của tôi sẽ đi vào hướng dẫn một cách rất đơn giản để tạo một project cho MCU P89LPC922. Ví dụ là chương trình giao tiếp UART giữa PC-MCU.

Khởi đầu, bạn mở chương trình uV3, giao diện xuất hiện: 

            Đầu tiên, bạn vào Project->New Project

 

Giả sử tôi tạo Project có tên là HDuV3 trong thư mục uV3:

Nhấn Save. Hiện lên bảng chọn Device, bạn nhấn vào nút + của Philips

 

Hiện lên các MCU của Philips, trong đó, bạn chọn P89LPC922 cho MCU của mình đang sử dụng. Nhấn OK, xuất hiện bảng nhắc như sau: ‘Bạn có muốn chép đoạn mã khởi động chương trình cho họ Philips LPC900 và add nó vào project của bạn không?’

Bạn nhấn Yes. Đấy là đoạn code khởi động START900.A51 cho họ 92x sau này tôi sẽ nhắc đến.

Để bắt đầu soạn thảo cho  project của bạn, click File->New hoặc bấm Ctrl+N. Sẽ có một trình soạn thảo bật lên(Text1). Bạn soạn thảo chương trình vào đấy. Sau khi soạn thảo xong, bạn cần lưu nó dưới dạng *.c hoặc *.cpp với các đoạn code chương trình. Hoặc *.h với các file header, *.asm, *.a51,.. với các File Assembly. Ví dụ tôi làm các Files khác nhau UART_init.c, Port_init.a51, mainc.c, tất cả khai báo trong File Prog_init.h.  

Tiếp theo, bạn mở Project Window, click chuột vào Target, nhấp đúp vào Source Group 1, add các File cần biên dịch trong chương trình, tôi dùng các Files UART_init.c, mainc.c, Port_init.a51, Prog_init.h, vậy thì tôi add tất cả vào.

 Cửa sổ Project Workspace sau khi hoàn tất công việc ấy

 Việc tiếp theo, bạn nhấn F7 để biên dịch chương trình, kiểm tra lỗi, , giả sử chương trình tốt, không lỗi, có bảng thông báo xuất hiện ở góc dưới màn hình như trên.

Để chạy mô phỏng bạn nhấn Ctrl+F5  hoặc nhấn Debug và chọn như hình bên. Muốn xem các kết quả mô phỏng ngoài ngoại vi, bạn chọn: Peripherals và chọn ngoại vi cần thiết.

Để có File hex nạp chương trình, bạn vào

 Sau đó, chọn  OutPut, chọn Create HEX File, nhấp OK. Dịch lại chương trình, sẽ có báo hiệu:

  Lúc này, trong thư mục uV3 sẽ có File: HDuV3.hex. Dùng Flash Magic để nạp.

Kết nối, ta có kết quả như sau:

             Lại nói về tập tin STAR900.A51, nó là tập tin khởi động của họ LPC92x (920,921,922), nếu bạn đã biết rõ về các tính chất của LPC92x, có thể chỉnh sửa các thông số này.

Thông số FOSC EQU  3 mặc định nguồn xung nhịp hệ thống từ dao động trên chip (Internal RC), bạn có thể chọn FOSC EQU 0 để chọn nguồn dao động từ thạch anh ngoài. Không nên chọn các thông số khác (sẽ có ảnh hưởng đến tốc độ Baud tối đa có thể tạo để nạp chương trình ISP) Bạn cũng có thể chọn nguồn dao động sau khi nạp chương trình nếu dùng FlashMagic (vào ISP->device configuration->High Freq...) 

 

        Tôi sẽ hỗ trợ các bạn các vấn đề về mạch nạp và chương trình C (uV3-Keil For 8051)  qua email: buitrunghieu@khvt.com hoặc Y!M: khvt_sites@yahoo.com

[Lên đầu trang]

 

 

© 2005 Bùi Trung Hiếu (http://www.khvt.com) Cập nhật lần cuối vào lúc 06:50:04 PM ngày 10/07/2006