Thông báo về cuộc thi:

"Sáng tạo cùng Philips MCUs lần 3"

 

       Cuộc thi: "Sáng tạo cùng Philips MCUs" do bộ môn Điều khiển tự động trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh và công ty bán dẫn Philips phối hợp tổ chức. Trong cuộc thi này, các sinh viên tham dự được sử dụng (miễn phí) vi điều khiển P89LPC922 của Philips để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, có tính ứng dụng trong cuộc sống.

      Đây là lần thứ 3 cuộc thi được triển khai, đối tượng tham dự là tất cả các sinh viên trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh từ khóa 2003-2005.

     Để tiện cho các bạn trao đổi, học tập và sử dụng tốt vi điều khiển này, cũng như cách sử dụng mạch mở rộng của bộ môn, trang vi điều khiển của KHVT mở trang này, đồng thời với forum hỗ trợ. Lưu ý rằng, forum sẽ tập trung giải đáp các thắc mắc gặp phải về mạch phần cứng, và một số hỗ trợ cần thiết khác. Nó chỉ tồn tại trong thời gian diễn ra cuộc thi này.

bullet Duyệt sites