../Template/Tintc_img1.gif Các tin chính  
bullet Loạt bài Nhìn nhận và dự báo việc sử dụng các dòng chip, các xu hướng phát triển hệ thống nhúng, SoC, ... của KHVT.COM. Bài 1: Hệ thống nhúng-Thực tại và tương lai?
bullet Trang Vi điều khiển của KHVT.COM mới mở chuyên trang: "Sáng tạo cùng Philips MCUs lần 3" và forum hỗ trợ cho cuộc thi này [Chi tiết]
bullet Trang Tài liệu của KHVT.COM mới cập nhật môn Đo lường điều khiển bằng máy tính , Điện tử công suất IIAThí nghiệm Điện tử công suất 1.
bullet Trang KHVT.COM đang xây dựng chuyên trang về vi điều khiển, giới thiệu một số sản phẩm MCU  thông dụng trong chương trình hợp tác của Philips Semiconductor với bộ môn ĐKTĐ, khoa Điện-Điện tử trường ĐHBK TP Hồ Chí Minh. [Thông tin chi tiết]
bullet Giới thiệu vi điều khiển P89LPC932
bullet Một năm nhìn lại thị trường sử dụng MCU ở thành phố HCM, nhận định và dự đoán.[Thông tin chi tiết]
bullet Giới thiệu vi điều khiển P89V51RD2-Một số tính năng thông dụng phục vụ cho kì thi ROBOCON2006.[Thông tin chi tiết]
bullet Giới thiệu dòng vi xử lý 32bit ARM [Thông tin chi tiết]
bullet Do thời gian bị hạn chế nên quá trình chuẩn bị ra mắt chuyên trang về Điều khiển bị dời lại. Một số đề tài về điều khiển học, các bạn có thể xem ở trang LTĐKTĐ và ĐKHĐ.
bullet Theo phản ánh từ nhiều bạn duyệt web, tôi đã cập nhật Sitemap và xây dựng lại giao diện.
bullet Hiện nay, trang DD02KSTN đang được xây dựng lại nên tạm ngưng hoạt động! Tôi sẽ cố gắng cập nhật trong thời gian sớm nhất.
../Template/Tintc_img1.gif Thông tin khác